Priedas

Priedas

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiomis šalimis, nebent to reiktų teikiant paslaugas Jums, vykdant Jūsų prašymus, mūsų pagrįstiems veiklos vykdymo poreikiams ir(ar) jeigu tai numatyta teisės aktuose. Tai apima:

Mūsų paslaugų teikėjus: Mes dalinamės Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, kurios teikia mums paslaugas, pvz. mūsų IT priežiūros paslaugų teikėjai, mūsų tinklalapio prieglaudos (angl. hosting) paslaugų teikėjai, mūsų apskaitos paslaugų teikėjais, konsultantais, teisininkais ir kitais prekių bei paslaugų teikėjais. Mes dirbame su šiomis trečiosiomis šalimis ir joms perduoda tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Mes minėtoms trečiosioms šalims perduodame Jūsų asmens duomenis tik tuo atveju, jei jos atitinka mūsų taikomus griežtus asmens duomenų tvarkymo ir saugumo reikalavimus. Mes dalinamės Jūsų asmens duomenimis tik ta apimtimi, kuri yra būtina šių trečiųjų šalių paslaugoms suteikti.

Jeigu mes ar dalis mūsų vykdomos veiklos būtų parduota, reorganizuota ar perduota kitai įmonei: mes perduotume su pardavimu ar reorganizacija susijusius asmens duomenis, kiek tai yra tiesiogiai susiję su parduodamos ar perduodamos veiklos vykdymu.

Ikiteisminio tyrimo institucijas, teismus ar kitas valstybės įgaliotas institucijas: mes perduosime teismų, ikiteisminio tyrimų institucijų ar kitų įgaliotų institucijų prašomus asmens duomenis kai tai bus būtina mūsų teisinėms pareigoms atlikti ar bus kitas teisės aktuose numatytas duomenų perdavimo pagrindas.

Auditą: mes perduosime asmens duomenis, jei jie bus reikalingi atlikti finansinį, duomenų privatumo ir saugos auditą ar ištirti ir tinkamai reaguoti į skundą ar saugumo grėsmę.

 

Toliau pateikiamas detalus slapukų sąrašas:

Slapukai naudojami www.sablonai.com
Pavadinimas Sukūrimo momentas / Galiojimo laikas Aprašymas
_gid Pirmą kartą įėjus į puslapį / 24 h Slapukai naudojami rinkti statistinei informacijai apie Svetainės lankomumą. Gauti duomenys naudojami tobulinant svetainę bei rengiant ataskaitas susijusias su lankomumu. Statistika renkama „Google Analytics“ įrankiu. Gauti rezultatai yra anoniminiai ir naudojami tik statistikai.Daugiau informacijos apie Google Analytics –

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt

_ga Pirmą kartą įėjus į puslapį / 2 metai
_gat Pirmą kartą įėjus į puslapį / 1 min.
_language Pirmą kartą vartotojui išsaugojus regioninius nustatymus / Iki ištrynimo Slapukas naudojamas vartotojo pasirinktiems nustatymams (kalbos pasirinkimas, datos/laiko formatai ir pan.) saugoti.
 PHPSESSID Įėjus į tinklapį / išejus  Slapukas skirtas svetainei veikti, atskiriems vartotojams rodyti jo norimą informaciją

 

Woocommerce slapukai Galioja tikslas
woocommerce_cart_hash Sesija, trumpalaikis iki sesijos pabaigos. Dažniausiai kelios dienos Parodo prekes krepšelyje, atsimena pasirinktą planą. Skirtas pirkimo veiksmui atlikti
woocommerce_items_in_cart Sesija, trumpalaikis iki sesijos pabaigos. Dažniausiai kelios dienos Parodo prekes krepšelyje, atsimena pasirinktą planą. Skirtas pirkimo veiksmui atlikti
wp_woocommerce_session_ krepšelio pasirinkimai. 2 dienos Contains a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the database for each customer.
woocommerce_recently_viewed Sesija, trumpalaikis iki sesijos pabaigos. Dažniausiai kelios dienos Parodo prekes krepšelyje, atsimena pasirinktą planą. Skirtas pirkimo veiksmui atlikti kad galėtumėt matyti ką tik žiūrėtas prekes
store_notice[notice id] Sesija, trumpalaikis iki sesijos pabaigos. Dažniausiai kelios dienos Parduotuvės pranešimai daugiau apie tai: Store Notice.

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

(0)