Narystė Klube

 „Kauno laipiojimo uolomis sporto klubo“ 

nario kortelė

1.VšĮ „Kauno laipiojimo uolomis sporto klubo“ (toliau Klubo) nariu gali

būti asmuo pripažįstantis Klubo įstatus, pritariantis Klubo siekiams ir

tikslams ir dalyvaujantis Klubo veikloje.

Asmuo, pageidaujantis tapti Klubo nariu privalo užpildyti Klubo nario

anketą, sumokėti stojamąjį Klubo nario mokestį.

Klubo narių amžius – neribojamas.

Klubo narys turi teisę:

– nuomotis Klubui priklausantį inventorių asmeniniam naudojimui;

– dalyvauti klubo vykdomuose žygiuose;

– naudojantis laipiojimo salės paslaugomis gauti 20 % nuolaidą;

– perkant alpinistinį, turistinį ir slidinėjimo inventorių gauti 15% nuolaidą UAB„Traversas“ parduotuvėje.

(0)