Laipiojimo žaidimai

Apsirengti

Pakabinkite ant sienelės įvairius daiktus-pvz: kepures, pirštines, kelnes, marškinėlius, striukes, batus…  Taip pat daiktus galima dėti ir ant grindų. Žaidimo esmė yra ta, kad jis/ji turi lipti/traversuoti sienele; radęs/usi rūbą, privalo užsidėti ant savęs. Dabar papandykit tą patį tik nusirenginėkit .

 Amputuoti

Žaidime vienas žmogus lipa nuo vieno judesio iki kito. Kiti žaidimo dalyviai sėdėdami mėto skraidančią lėkštę į žmogų, lipantį ant sienelės. Tas žmogus turi teisę išsisukinėti nuo mėtomos lėkštės. Jeigu pataiko į climberio kurią nors galūnę, jis daugiau jos nebegali naudoti. Jei pataiko į climberio galvą – jis pralaimi. Jeigu pataiko 3 kartus į nugarą – jis taip pat  pralaimi ir be abejo jeigu climberis nukrenta, jis nebegali lipti iš naujo, kad laimėti šį žaidimą reikia pasiekti nurodytą

kybį.

 Ratais

Šiame žaidime gali dalyvauti kiek tik nori žaidėjų. Pirmas climberis ratais traversuoja tiek-kiek leidžia jo jėgos. Sekantis žaidimo dalyvis taip pat traversuoja ratais, tik jo tikslas yra daugiau apeiti ratų. Jei antram climberiui pavyksta, tai pirmas dalyvis iškrenta, o jeigu ne, tai jis iškrenta.

 Laikas

Žaidime gali žaisti kiek tik nori žaidėjų. Paskirkite vieną žmogų laikininku. Pirmasis climberis pasiruošia ir kai laikininkas pasako kada pradėti climberis turi per 10 sekundžių paliesti kuo daugiau kybių. Kai laikininkas pasako‚‘‘laikas‘‘ jis baigia juos rinkęs. Jeigu kitas žaidėjas nori pralenkti savo varžovą jis turi paliesti daugiau kybių negu jis. Paliestas kybis užskaitomas tik tas, kurį paliečia rankom. Žaidžiama kol lieka vienas dalyvis, arba kol visi pavargsta.

 Ryklio ataka

Šiame žaidime gali žaisti tiek žaidėjų, kiek tik telpa ant sienos. Visi žaidėjai susėda ant grindų. Kai teisėjas pasako‚‘‘ryklio ataka‘‘ visi žaidėjai lipa ant sienelės, tas kuris užlipa paskutinis pralaimi. Pralaimėjęs išeina iš žaidimo. Jei norite, kad žaisti būtų įdomiau – galima nenaudoti kojų.

Quikdraw Game

Pradedant žaisti šį žaidimą reikia išsirinkti nuo 8-10 didelių kybių arba skylių. Reikia užrašyti skaičius nuo 1 iki 10, arba nuo 1 iki 8 ant kortelių. Visas šitas korteles reikia išmaišyti ir padėti ant vieno didelio kybio. Ant išsirinktų kybių užrašomi numeriai (magnezija)- tokie patys kaip ir ant kortelių. Tada lipantis climberis prilipa prie kortelių ir išsitraukia bet kurią iš esančių. Belieka  lipti prie to numerio kuris užrašytas kortelėje. Turi būtinai padėti tą kortelę ant to kybio ar skylės.

 Aklas lipimas

Prieš pradedant šį žaidimą, visiems dalyviams užrišamos akys. Tada po vieną asmenį lipa/traversuoja užrištomis akimis. Nugalėtojas tas kuris daugiausiai nueina.

Pašalinti

Sukurkite trasą su 20 kybių ir pažymėkite juos magnezija. Kiekvienas climberis pralipa pažymėtą trasą po 1 kartą. Po šio lipimo/traversavimo paskutinis lipęs nutrina magneziją. Tada visi žaidimo dalyviai bando pakartoti trasą kuri buvo pažymėta magnezija. Jeigu vienas climberis nesugeba pakartoti trasos, tai bando kitas. Jeigu niekas nesugeba atkartoti trasos – trasos kūrėjas privalo parodyti kaip ji lipama, o jai ir jis nesugeba jos pralipti; trasa vėl pažymima magnezija.

 Atmintis

Teisėjas arba žaidėjas išrenka nuo 4 iki 10 judesių. Žymėti judesius ant sienos griežtai draudžiama. Antras žaidėjas bando atkartoti visus judesius kuriuos parodė pirmas žmogus.

Viena ranka / viena koja

Žaidimas labai nesudėtingas. Žaidime dalyvauja 2 arba daugiau žaidėjų. Visi žaidimo dalyviai nusprendžia- lipti viena koja, ar lipti viena ranka. Tada visi lipa vienas po kito. Jeigu climberis lipdamas panaudoja ranką ar koją kurios negalėjo panaudoti, jis pralaimi.

Pridėk

Šiame žaidime dalyvauja du panašių galimybių climberiai. Abudu turi sugalvoti nuo 2 iki 5 judesių. Pirmas climberis lipa/traversuoja išsirinkta judesių seka. Kai jis/ji atlieka paskutinį judesį; sugalvoja dar vieną papildomą. Paskutinius judesius galima žymėti magnezija. Kiekvieną kartą baigęs climberis, eilės tvarka išdėstytus judesius sugalvoja dar po 1 papildomą judesį. Žaidžiama tol kol nepralipama, arba,  tol kol pavargstama.

Aplink

Vienas žmogus išsirenka vietą su keliais gerais kybiais. Tada tas žmogus atsistoja į tą padėtį su gerais kybiais. Kiti žmonės sulipa ant sienelės ir atsistoja aplink tą žmogų kuris stovi ant gerų kybių. Tie žmonės pradeda lipti aplink jį.Tas kuris viduje turi sustabdyti tuos kurie lipa aplink jį, taip padaryti galima tik vienu būdu-užimti kybius ant kurių lipa kiti ir tai reikia padaryti kol nepadarė to lipantys žmonės aplink jį.

Asilas

Žaidžiama su dviem ir daugiau žmonių. Visi norintys žaisti išsirenka tašką nuo kurio pradėti ir tašką ties kuriuo baigti. Tada visi ridena 2 kauliukus, kad pamatytų kiek kybių jie galės panaudoti – įtraukiant pradinius ir baigtinius kybius. Jeigu pirmas žmogus baigia išridentą trasą, tada ir kiti taip pat turi praeiti trasą. Tie kurie nepralipa trasos, jiems rašomos raidės A-S-I-L-A-S. O jeigu pirmas žmogus nepralipa, tada lipa kitas žmogus ir taip kol kas nors pralipa. Žaidimas baigiasi tada, kada vienas iš dalyvių surenka žodį ASILAS.

 

(0)