Cart
Artimiausi žygiai

Sportinio laipiojimo varžybos

„Jonavos mero taurė 2018“

N U O S T A T A I

Tikslas:

 • Lietuvoje pristatyti bei populiarinti galimybę užsiimti laipiojimo uolomis sportu. Pristatyti laipiojimo varžybų rūšį – sportinį laipiojimą
 • Inicijuoti bei pristatyti laipiojimą kaip pilnavertę sporto šaką.
 • Suteikti galimybę varžytis ne tik sportininkams, bet ir laipiojimo mėgėjams.
 • Supažindinti Jonavos gyventojus su laipiojimo sportu. Padaryti sportinio laipiojimo varžybas „Jonavos mero taurė“ kasmetiniu renginiu

Laikas:

2018 m. Rugsėjo 29 d. (šeštadienį). Registracija nuo 09:30. Varžybų pradžia – 10:00 val.  Pabaiga apie 20:00 val.

Vieta:

„Jonavos vandens bokštas“ Vilties g. 1, Jonava 55115 (https://goo.gl/maps/zEz4hKWAhMn)

Dalyviai:

Kviečiami laipiotojai – mėgėjai ir sportininkai, amžiaus apribojimų nėra.

Varžybų programa :

 • 09:30 – prasideda registracija;
 • 10:00 – 14:00 – kvalifikacijos lipimai
 • 14:00 – 14:30 – kvalifikacijos rezultatų skaičiavimai
 • 14:30 – 17:00 – finaliniai lipimai (4 vyrai ir 4 moterys)
 • 17:00 – 17:20 – rezultatų skaičiavimai
 • 17:20 – 17:50 – prizininkų Varžybų pabaiga.

Apdovanojimai:

Apdovanojamos 1-3 vietos atskirai tarp vyrų ir moterų.

Registracija, mokestis:

 • Dalyviai registruojasi iš anksto iki 2018 m. Rugsėjo 27 (imtinai) čia.
 • Starto mokestis žmogui užsiregistravus iš anksto: 6 EUR. Dalyviui nepasirūpinus išankstine registracija varžybų organizatoriai, varžybų dieną šį mokestį gali padidinti 50 %.
 • Likus 3 dienoms iki varžybų. dalyviai el.paštu gauna patvirtinimą su informacija apie savo registraciją ir grupę, kurioje užsiregistravo bei galimybę išsiregistruoti. Iš anksto užsiregistravę į etapą, bet dėl kokių nors priežasčių negalintys jame dalyvauti, turi el. paštu (linasz52@gmail.com) informuoti, likus ne mažiau nei vienai dienai iki varžybų.

Teisėjavimas ir taisyklės

Varžybos vykdomos remiantis Kauno laipiojimo uolomis sporto klubo inicijuotomis sportinio laipiojimo (lead climbing) taisyklėmis, bei papildomomis sąlygomis ir taisyklėmis, sutartomis varžybų vietoje.

Bendrosios taisyklės:

 • Sportinio laipiojimo (lead climbing) varžybas sudarys specialiai įrengtos trasos, kurias dalyviai turės įveikti lipdami su virve.
 • Lipant įrengtas trasas dalyviai turės segti virvę į specialiai varžyboms paruoštas atotampas. Visi lipantys dalyviai prieš įsegant pirmąją atotampą privalo būti pasaugomi (paspotinti) iš apačios, pačio dalyvio paprašyto asmens, trasos teisėjo arba trasos teisėjo asistento.
 • Sportinio laipiojimo varžybos susidės iš kvalifikacinio etapo ir finalinio etapo
 • Lipant trasą kiekvienas ranka paliestas trasos kybis bus įvertintas 1 tašku. Taškas bus užskaitomas tik tuo atveju jei kybis bus apkrautas. Jei kybio apkrovimo metu dalyvis “nusirauna“ ir kybis tokiu atveju būna tik priliečiamas, dalyvis gauna tik “+“
 • Atrankos etapas susidės iš 4 trasų. Finalinis etapas susidės iš 2 trasų.
 • Kvalifikaciniam etape dalyvis turės maksimaliai 2 bandymus visam lipimo laikui. Finaliniam etape lipantysis turės tik vieną bandymą (onsight) kiekvienai trasai atskirai.
 • Jei dalyvis per kvalifikaciją nori daryti antrą bandymą, privalo paduoti savo taškų kortelę trasos teisėjui. Trasos teisėjas dalyvį informuos, kada jis gali daryti bandymą.
 • Kvalifikacijos ir Finaliniam etapuose kiekviena trasa turės trasos teisėją (viso 4 teisėjai kvalifikacijoj ir 2 teisėjai finaluose ), kurie vertins dalyvių praliptas trasas pagal trasos teisėjo arba jo asistento suskaičiuotus taškus.
 • Turėti asmeninį saugotoją nebus galima

Lipimo tvarka:

 • Kvalifikaciniam etape dalyviai leidžiami lipti eilės tvarka pagal užsiimtą eilės vietą. Bendras kvalifikacijos lipimo laikas 4 valandos.
 • 8 dalyviai (4 vyrai ir 4 moterys) surinkę daugiausiai taškų kvalifikaciniam etape turės teisę varžytis finaluose.
 • Kvalifikacijos ir Finaliniam etapuose virvės ir saugantys asmenys bus duoti varžybų organizatorių.
 • Dalyviui būtina turėti savo asmeninius apraišus.
 • Finaliniam etape dalyviai turės 7 minutes pralipti sudarytai trasai. Trasos laikas bus pradėtas skaičiuoti nuo momento kai dalyvio paskutinė galūnė nebelies žemės. Pasibaigus kontroliniam laikui, laipiotojo rezultatas bus fiksuojamas trasos teisėjo.
 • Lipimo metu būtina virvę segti į atotampas, kurios bus paruoštos (įrengtos) varžybų organizatorių. Neįsegus virvės į atotampą taškai už praliptą trasą bus įskaitomi tik iki kybio prieš neįsegtą atotampą.
 • Neteisingas virvės įsegimas į atotampą neįtakos lipančiojo rezultato, jei padaryta klaida bus ištaisyta iki lipančiojo mazgui pasiekus atotampos lygį.
 • Trasos teisėjas privalo garsiai įspėti lipantįjį apie bet kokią jo padarytą klaidą.

Trasos užbaigimas:

 • Trasa užskaitoma kaip pralipta kai dalyvis įsega virvę į 2 paskutines atotampas esančias stotyje. Virvė į šias atotampas turi būti įsegta nuo paskutinio trasos kybio, o ne nuo sienos (bokšto) viršaus.
 • Finaluose pasibaigus kontroliniam lipimo laikui, dalyvio lipimas yra stabdomas ir rezultatas skaičiuojamas iki paskutinio apkrauto kybio prieš pasibaigiant kontroliniam laikui. Likus 1 minutei iki laiko pabaigos, dalyvis bus informuotas apie jam likusį laiką trasos teisėjo arba trasos teisėjo asistento.

Finalai:

 • Finaliniam etape dalyviai turės po vieną minutę trasos apžiūrėjimui prieš jiems pradedant lipti. Trasos apžiūros metu dalyvis gali pradėti lipti bet kada.
 • Finaluose, trasos apžiūros metu, dalyviai negali tartis ar bendrauti su jokiais pašaliniais asmenimis.
 • Klausimus apie trasą dalyvis gali užduoti tik trasos teisėjui.
 • Trasos apžiūros metu dalyviui palietus bent vieną finalinės trasos kybį, bus įskaitytas bandymas ir dalyvis trasos lipti nebegalės.

Vertinimas ir rezultatų skaičiavimas:

 • Finaliniam etape dalyviai bus vertinami pagal 2 kriterijus:
 1. Sėkmingai apkrautų kybių skaičius
 2. Laiką per kurį užtruko pralipti trasą
 • Jei dalyvių surinktų taškų skaičius yra vienodas, tada dalyviai bus vertinami pagal trasos praliptą laiką.

 

Smulkesnė informacija teikiama:

Linasz52@gmail.com

+37068382441

Nuostatus galima laikyti oficialiu kvietimu dalyvauti varžybose