Priedas

Priedas Duomenų perdavimas trečiosioms šalims Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiomis šalimis, nebent to reiktų teikiant paslaugas Jums, vykdant Jūsų prašymus, mūsų pagrįstiems veiklos vykdymo poreikiams ir(ar) jeigu tai numatyta teisės aktuose. Tai apima: Mūsų paslaugų teikėjus: Mes dalinamės Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, kurios teikia mums paslaugas, pvz. mūsų IT priežiūros paslaugų teikėjai, […]

Privatumo politika

UAB Traversas  Privatumo politika Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) paaiškina, kaip UAB Traversas (toliau – „Bendrovė“) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis bet kokiomis mūsų interneto svetainėse www.traversas.lt.  www.laipiojimoklubas.lt  (toliau – „Svetainė“) siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“). UAB Traversas yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti […]

(0)