Pagalbinė virvė Singing Rock Cord 8 mm

1.30

Pagalbinė Singing Rock virvė 8 mm

Kategorija: Žyma:

Aprašymas

Pagalbinė Singing Rock virvė 8 mm

Code diameter (mm) weight (g/m) strength (kN) length (m) length (ft)
L0081 8 39.8 16 100 328
(0)