Pagalbinė virvė Singing Rock Cord 5 mm

0.55

Pagalbinė Singing Rock virvė 5 mm

Kategorija: Žyma:

Aprašymas

Pagalbinė Singing Rock virvė 5 mm

Code diameter (mm) weight (g/m) strength (kN) length (m) length (ft)
L0051 5 18.7 5 100 328
(0)